Картинг Академия за пилоти

Първо и второ ниво

  • 8 урока по 60 минути
  • 10 практически карания
  • До 12 участника в група
  • Видео заснемане на каранията
  • 20% отстъпка – 288 лв 360 лв
    (Отстъпката е валидна до 31 май 2024 г.)

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА НАЧАЛНО НИВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПИЛОТИРАНЕ НА КАРТИНГ
1-ВО НИВО

I. ЦЕЛ

1.Да се създаде и обучат правилни и трайни навици на курсистите при пилотиране на карт и поведението на пилота и пилотирания от него карт по пистата и в нейната зона.

2.Основната цел на нивото е курсистите да придобият и усвоят правилни навици за пилотиране на карт по правилната траектория на пистата, правилата за безопасност и флаговата сигнализация.

3.Усвояване на състезателна линия, зона (точка) за спиране, апекс, междинна газ, ускоряване и излизане от завой, траектория на пистата и в поредици от завои.

II. ДОПУСТИМОСТ

Лица над 7 годишна възраст и височина над 140 см. Горна възрастова граница няма.

III. ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС

Обучителния процес се води по професионално разработена за целта методика и програма от специално обучени за целта обучители.

Началното ниво на обучение включва 8 обучителни модула /учебни часове/ с продължителност от 60 мин, които общо са минимум 8 часа.

Учебните модули /часове включват теоретична и практическа част (пилотиране), след което се задава и тема/и за самоподготовка на пилотите за следващите часове.

Обучителите водят специален обучителен профил на всеки курсист, в които се отразява неговото поведение, напредък, подготовка, усвояване на материала, правилна траектория.

Очаквайте скоро записване за второ ниво.

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПИЛОТИРАНЕ НА КАРТ 2-РО НИВО

I. ЦЕЛ: 2-РО НИВО
Курсистите да се обучат теоретично и практически в:
Пилотиране с висока скорост по правилната траектория (подобряване на времето на обиколка);
Тактики при старт, изпреварване, места за изпреварване, защитно пилотиране, поведение в състезания и други.

II. ДОПУСТИМОСТ
Лица над 8 години и височина над 140 см, успешно преминали 1-во ниво на Академията или постигнали време по-ниско от 0.58 минути с SR5 или 0.57 минути с SR4.

III. ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС
Обучителният процес се води по професионално разработена за целта методика и програма от специално обучени за целта обучители.

Обучението включва 8 обучителни модула /учебни часове/ с продължителност от 60 мин, които общо са минимум 8 часа.

Учебните модули/ часове включват теоретична и практическа част (пилотиране), след което се задава и тема/и за самоподготовка на пилотите за следващите часове.

Обучителите водят специален обучителен профил на всеки курсист, в които се отразява неговото поведение, напредък, подготовка, усвояване на материала, правилна траектория.

Календар

Първа група /1-во ниво за деца от 7 до 14 г./
09.04.2024. от 18:30
11.04.2024. от 18:30
16.04.2024. от 18:30
18.04.2024. от 18:30
23.04.2024. от 18:30
25.04.2024. от 18:30
14.05.2024. от 18:30
16.05.2024. от 18:30

Втора група /1-во ниво за деца над 10 г./
19.05.2024. от 19.30
20.05.2024. от 19:30
22.05.2024. от 19:30
27.05.2024. от 19:30
29.05.2024. от 19:30
30.05.2024. от 19:30
07.06.2024. от 19:30

Първа група /2-ро ниво смесени/
13.06.2024. от 19:30
15.06.2024. от 09:30
20.06.2024. от 19:30
22.06.2024. от 09:30
23.06.2024. от 09:30
27.06.2024. от 19:30
29.06.2024. от 09:30
30.06.2024. от 09:30

За повече информация относно училището за пилоти:
Попитайте на рецепция или се обадете на 0893 66 43 80 или 0889 28 45 04.

Контакти

Можете да се свържете с нас
за въпроси, резервации и запитвания.

България, Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 44
Телефон: +359 893 664380 – Управител
Телефон: +359 899 907991 – Писта
E-mail: deltakart@gmail.com
GPS: 42.13650000, 24.76930000

Работно време: 10:00 – 22:00
Без почивен ден