Картинг Академия за пилоти

Първо и второ ниво

  • 8 урока по 60 минути
  • 10 практически карания
  • До 12 участника в група
  • Видео заснемане на каранията
  • Цена: 360 лв.

УЧЕБНА ПРОГРАМА
ЗА НАЧАЛНО НИВО НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПИЛОТИРАНЕ НА КАРТИНГ
1-ВО НИВО

I. ЦЕЛ

1.Да се създаде и обучат правилни и трайни навици на курсистите при пилотиране на карт и поведението на пилота и пилотирания от него карт по пистата и в нейната зона.

2.Основната цел на нивото е курсистите да придобият и усвоят правилни навици за пилотиране на карт по правилната траектория на пистата, правилата за безопасност и флаговата сигнализация.

3.Усвояване на състезателна линия, зона (точка) за спиране, апекс, междинна газ, ускоряване и излизане от завой, траектория на пистата и в поредици от завои.

II. ДОПУСТИМОСТ

Лица над 7 годишна възраст и височина над 140 см. Горна възрастова граница няма.

III. ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС

Обучителния процес се води по професионално разработена за целта методика и програма от специално обучени за целта обучители.

Началното ниво на обучение включва 8 обучителни модула /учебни часове/ с продължителност от 60 мин, които общо са минимум 8 часа.

Учебните модули /часове включват теоретична и практическа част (пилотиране), след което се задава и тема/и за самоподготовка на пилотите за следващите часове.

Обучителите водят специален обучителен профил на всеки курсист, в които се отразява неговото поведение, напредък, подготовка, усвояване на материала, правилна траектория.

Очаквайте скоро записване за второ ниво.

УЧЕБНА ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПИЛОТИРАНЕ НА КАРТ 2-РО НИВО

I. ЦЕЛ: 2-РО НИВО
Курсистите да се обучат теоретично и практически в:
Пилотиране с висока скорост по правилната траектория (подобряване на времето на обиколка);
Тактики при старт, изпреварване, места за изпреварване, защитно пилотиране, поведение в състезания и други.

II. ДОПУСТИМОСТ
Лица над 8 години и височина над 140 см, успешно преминали 1-во ниво на Академията или постигнали време по-ниско от 0.58 минути с SR5 или 0.57 минути с SR4.

III. ОБУЧИТЕЛЕН ПРОЦЕС
Обучителният процес се води по професионално разработена за целта методика и програма от специално обучени за целта обучители.

Обучението включва 8 обучителни модула /учебни часове/ с продължителност от 60 мин, които общо са минимум 8 часа.

Учебните модули/ часове включват теоретична и практическа част (пилотиране), след което се задава и тема/и за самоподготовка на пилотите за следващите часове.

Обучителите водят специален обучителен профил на всеки курсист, в които се отразява неговото поведение, напредък, подготовка, усвояване на материала, правилна траектория.

Календар

Юни / Второ ниво
13.06.2024. от 19:30
15.06.2024. от 09:30
20.06.2024. от 19:30
22.06.2024. от 09:30
23.06.2024. от 09:30
27.06.2024. от 19:30
29.06.2024. от 09:30
30.06.2024. от 09:30

Юни / Първо ниво
17.06.2024. от 19:00
19.06.2024. от 19:00
21.06.2024. от 19:00
24.06.2024. от 19:00
26.06.2024. от 19:00
28.06.2024. от 19:00
01.07.2024. от 19:00
03.07.2024. от 19:00

Юли / Първо ниво
15.07.2024. от 19.00
17.07.2024. от 19.00
19.07.2024. от 19.00
22.07.2024. от 19.00
24.07.2024. от 19.00
26.07.2024. от 19.00
29.07.2024. от 19.00
31.07.2024. от 19.00

За повече информация относно училището за пилоти:
Попитайте на рецепция или се обадете на 0893 66 43 80 или 0889 28 45 04.

Контакти

Можете да се свържете с нас
за въпроси, резервации и запитвания.

България, Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 44
Телефон: +359 893 664380 – Управител
Телефон: +359 899 907991 – Писта
E-mail: deltakart@gmail.com
GPS: 42.13650000, 24.76930000

Работно време: 10:00 – 22:00
Без почивен ден