Летен любителски шампионат 2024

част от SWS серии

Шампионатът се провежда в две възрастови групи – до 14 години (Junior Cup) и над 14 години (Sprint Cup).

„Junior Cup“ – до 14 години:

*Изравняване на теглото – до 50кг (максимум 20кг.)

Квалификация – 3 обиколки.

Финал (1-во SWS състезание) – 10 минути. Стартова решетка за финала е по най-добра обиколка от Квалификациите.

Супер Финал (2-ро SWS състезание) – 10 минути. Стартова решетка за Суперфинала е по позиция от Финала.

Картинги – кара се следващия по големина номер.

Финал и Супер Финал – кара се в права посока, всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно преминаване през специално изградения бокс. Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.

 • Ще бъдат давани наказания от 3,5 или 10 секунди за докосване, избутване или цялостно изместване на конусите, прегради или гуми.
 • Участник, който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
 • Преминаването на бокса в последната обиколка(при показване на кариран флаг) се счита за невалидно.

На пилота дал най-добро време в състезанието се дават 3 допълнителни точки.

Победител е пилота събрал най-много точки за деня!

„Sprint Cup“ над 14 години:

Квалификация – 3 обиколки.

Финал (1-во SWS състезание) – 10 минути. Стартова решетка за финала е по най-добра обиколка от Квалификациите.

Супер Финал (2-ро SWS състезание) – 10 минути. Стартова решетка за Супер Финала е по позиция от Финала.

Картинги – кара се следващия по големина номер.

Финал и Супер Финал – кара се в права посока, всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно преминаване през специално изградения бокс.

Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.

 • Ще бъдат давани наказания от 3,5 или 10 секунди за докосване, избутване или цялостно изместване на конусите, прегради или гуми.
 • Участник, който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди.
 • Преминаването на бокса в последната обиколка(при показване на кариран флаг) се счита за невалидно.

На пилота дал най-добро време в състезанието се дават 3 допълнителни точки.

Победител е пилота събрал най-много точки за деня!

Тегленето на картовете ще става софтуерно.

Точкуване:
Финал и Супер Финал:
1-во място 25 точки        7-мо място 6 точки
2-ро място 18 точки         8-мо място 5 точки
3-то място 15 точки         9-то място 4 точки
4-то място 12 точки         10-то място 3 точки
5-то място 10 точки         11-то място 2 точки
6-то място 8 точки           12-то място 1 точка

При равен брой точки, победител е пилота с повече първи места(с по-предни места от Финал и Супер Финал).

Класиране за SWS:
Точкуването за състезанията се извършва по системата Световните Соди Серии. И Финалната и Суперфиналната гонка се броят за отделни състезания по приетия регламент.

Кръг Дата
1 24 март
2 7 април
3 28 април
4 19 май
5 16 юни
6 30 юни
7 28 юли
8 18 август
9 15 септември
10 13 октомври
Голям Финал 27 октомври

Junior Cup

лв.60,00
 • (до 14 години)

Sprint Cup

лв.60,00
 • (над 14 години)

Летният Любителски Шампионат е част от Световните Соди Серии (SWS),където участниците трябва да имат регистрации.
Регистрираните състезатели могат да участват в състезанията както на Картинг писта ЛАУТА , така и на Картинг писта ВАРНА.Състезателите могат да се записват предварително на интернет страницата на СВЕТОВНИТЕ СОДИ СЕРИИ (www.sodiwseries.com). При невъзможност за записване пилотът е длъжен своевременно да се запише на съответната картинг писта,на която ще се проведе състезанието не по късно от 3 дни преди датата на самото състезание.

Зимен любителски шампионат – 2023/24

част от SWS серии

Шампионатът се провежда в две възрастови групи – до 14 години и над 14 години.

„Junior Cup” – до 14 години:

*Изравняване на теглото – до 50кг (максимум 20кг.)

Полуфинал – 5 минути. Стартова решетка по жребий изтеглен автоматично от
системата (или квалификация).

Финал (1-во SWS състезание) – 10 минути. Стартова решетка за финала по ред на
финиширане от Полуфинала.

Супер Финал (2-то SWS състезание) – 10 минути. Стартова решетка за Супер Финала е по най-добра обиколка във Финала.

Картове – Тегленето на картовете ще става автоматично от системата за Полуфинала, а за Финала и Супер Финала пилотите карат следващия по големина номер.

 • Полуфинал – права посока.
 • Финал – права посока, всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно
  преминаване през специално изградения бокс.
 • Супер Финал- права посока.
 • Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.
 • Ще бъдат давани наказания от 3, 5 или 10 секунди за докосване, избутване или цялостно изместване на конусите, прегради или гуми.
 • Участник,който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
 • Преминаването на бокса в последната обиколка (при показване на кариран флаг) се счита за невалидно.

На пилота дал най-добро време в състезанието се дават 3 допълнителни точки.
Победител е пилота събрал най-много точки за деня!

„ Sprint Cup“ – над 14 години:

Пилотите се разделят в 2 категории Silver (пилоти с до 10 участия в състезания) и Pro (пилоти с над 10 участия в състезания).

*Изравняване на теглото – до 84кг (максимум 20кг. на човек)

До 12 записанили се участници – 1 група

Полуфинал – 5 минути. Стартова решетка по жребий изтеглен автоматично от
системата (или квалификация).

Финал (1-во SWS състезание ) – 10 минути. Стартова решетка за Финала е по ред на
финиширане в Полуфинала.

Супер Финал (2-ро SWS състезание ) – 10 минути. Стартова решетка за Супер Финала е по ред на финиширане във Финала.

Картинги – Тегленето на картовете ще става автоматично от системата за Полуфинала,а за Финала и Супер Финала пилотите карат следващия по големина номер.

 • Полуфинал – права посока.
 • Финал – права посока,всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно преминаване през специално изградения бокс
 • Супер Финал – права посока.
 • Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.
 • Ще бъдат давани наказания от 3,5 или 10 секунди за докосване,избутване или цялостно изместване на конусите или преградите.
 • Участник,който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
 • Преминаването на бокса в последната обиколка(при показване на кариран флаг) се счита за невалидно

На пилота дал най-добро време в състезанието се дават 3 допълнителни точки.
Победител е пилота събрал най-много точки за деня!

От 13 до 22 записани учасници:

Участниците се разделят на две групи спрямо Генералното класиране до момента(четни и нечетни позиции)

Полуфинал – 5 минути. Стартова решетка по жребий изтеглен автоматично от
системата (или квалификация).

Финал (1-во SWS състезание) – 10 минути състезание

За Финал А се класират половината от участниците на първите позиции в двата Полуфинала.
Пример: При две групи от по 8 човека за Финал А се класират първите 4-ма финиширали от двата полуфинала.
За Финал Б се класират останалата половина от участниците.

Схема на стартова решетка във финалите:

Финал А (От 1во до 8мо място за SWS)
1. 1ви в ПФ 1                   2. 1ви в ПФ 2
3. 2ри в ПФ 1                 4. 2ри в ПФ 2
5. 3ти в ПФ 1                 6. 3ти в ПФ 2
7. 4ти в ПФ 1                 8. 4ти в ПФ 2

Финал Б (От 9то до 16то място за SWS)
1. 5ти в ПФ 1                 2. 5ти в ПФ 2
3. 6ти в ПФ 1                4. 6ти в ПФ 2
5. 7ми в ПФ 1               6. 7ми в ПФ 2
7. 8ми в ПФ 1              8. 8ми в ПФ 2

Супер Финал (2-ро SWSсъстезание ) – 10 минути състезание.

Класиране за СуперФинали: Първите двама финиширали във Финал Б се класират за
Супер Финал А, а последните двама от Финал А пилотират в Супер Финал Б. Стартова решетка за Супер Финала е по най-добра обиколка във Финала.

 • Полу-финал – права посока.
 • Финал – права посока,всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно
  преминаване през специално изградения бокс.
 • Супер Финал – права посока.
 • Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.
 • Ще бъдат давани наказания от 3,5 или 10 секунди за докосване,избутване или цялостно изместване на конусите или преградите.
 • Участник,който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
 • Преминаването на бокса в последната обиколка(при показване на кариран флаг) се счита за невалидно

Точкуване

За ПолуФинала, Финал Б и Супер Финал Б
1-во място 10 точки
2-ро място 8 точки
3-то място 6 точки
4-то място 5 точки
5-то място 4 точки
6-то място 3 точки
7-мо място 2 точки
8-мо място 1 точки

За Финал А и Супер Финал А
1-во място 25 точки
2-ро място 18 точки
3-то място 15 точки
4-то място 12 точки
5-то място 10 точки
6-то място 8 точки
7-мо място 6 точки
8-мо място 5 точки
9-то място 4 точки
10-то място 3 точки
11-то място 2 точки
12-то място 1 точка

На пилота дал най-добро време в състезанието се дават 3 допълнителни точки.
Победител в съответния кръг е пилотът събрал най-много точки за деня! При равен брой точки се взема в предвид по-доброто класиране от Финал и Супер-Финал. Ако позициите там са равни се гледа класирането в Полу-Финал.

Класиране за SWS

Точкуването за състезанията се извършва по системата Световните Соди Серии.И
Финалната и Суперфиналната гонка се броят за отделни състезания по приетия
регламент. Забележка: Пилотите от Финал А и Супер Финал А се подреждат преди тези от
Финали Б.

Кръг Дата
1 5 ноември 2023г.
2 3 декември 2023г.
3 17 декември 2023г.
4 14 януари 2024г.
5 4 февруари 2024г.
6 25 февруари 2024г.
Финал и Първи кръг Летен 10 март 2024г.

 

Junior Cup

лв.60,00
 • (до 14 години)

Sprint Cup

лв.60,00
 • (над 14 години)

Регистрираните състезатели могат да участват в състезанията както на Картинг писта ЛАУТА , така и на Картинг писта ВАРНА.Състезателите могат да се записват предварително на интернет страницата на СВЕТОВНИТЕ СОДИ СЕРИИ (www.sodiwseries.com). При невъзможност за записване пилотът е длъжен своевременно да се запише на съответната картинг писта,на която ще се проведе състезанието не по късно от 3 дни преди датата на самото състезание.

Летен любителски шампионат 2023

част от SWS серии

Шампионатът се провежда в две възрастови групи – до 14 години (Junior Cup) и над 14 години (Sprint Cup).

„Junior Cup“ – до 14 години:

*Изравняване на теглото – до 50кг (максимум 20кг.)
Квалификация – 3 обиколки.
Финал (1-во SWS състезание) – 10 минути. Стартова решетка за финала е по най-добра обиколка от Квалификациите.
Супер Финал (2-ро SWS състезание) – 10 минути. Стартова решетка за Суперфинала е по позиция от Финала.
Картинги – кара се следващия по големина номер.
Финал и Супер Финал – кара се в права посока,всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно преминаване през специално изградения бокс. Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.
Ще бъдат давани наказания от 3,5 или 10 секунди за докосване,избутване или цялостно изместване на конусите, прегради или гуми.
Участник,който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
Преминаването на бокса в последната обиколка(при показване на кариран флаг) се счита за невалидно.
На пилота дал най-добро време в състезанието се дават 3 допълнителни точки.
Победител е пилота събрал най-много точки за деня!

„Sprint Cup“ над 14 години:

Квалификация – 3 обиколки.

Финал (1-во SWS състезание) – 10 минути.Стартова решетка за финала е по най-добра обиколка от Квалификациите.

Супер Финал (2-ро SWS състезание)-10 минути. Стартова решетка за Супер Финала е по позиция от Финала.

Картинги – кара се следващия по големина номер.

Финал и Супер Финал – кара се в права посока,всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно преминаване през специално изградения бокс.

Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.

Ще бъдат давани наказания от 3,5 или 10 секунди за докосване,избутване или цялостно изместване на конусите, прегради или гуми.

Участник,който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди.

Преминаването на бокса в последната обиколка(при показване на кариран флаг) се счита за невалидно.

На пилота дал най-добро време в състезанието се дават 3 допълнителни точки.

Победител е пилота събрал най-много точки за деня!

Тегленето на картовете ще става софтуерно.

Точкуване:
Финал и Супер Финал:
1-во място 25 точки 7-мо място 6 точки
2-ро място 18 точки 8-мо място 5 точки
3-то място 15 точки 9-то място 4 точки
4-то място 12 точки 10-то място 3 точки
5-то място 10 точки 11-то място 2 точки
6-то място 8 точки 12-то място 1 точка
При равен брой точки,победител е пилота с повече първи места(с по-предни места от Финал и Супер Финал).

Класиране за SWS:
Точкуването за състезанията се извършва по системата Световните Соди Серии.И Финалната и Суперфиналната гонка се броят за отделни състезания по приетия регламент.

Кръг Дата
1 13 март 2023
2 2 април
3 23 април
4 21 май
5 4 юни
6 2 юли
7 6 август
8 3 септември
9 17 септември
10 15 октомври

Junior Cup

лв.60,00
 • (до 14 години)

Sprint Cup

лв.60,00
 • (над 14 години)

Летният Любителски Шампионат е част от Световните Соди Серии (SWS),където участниците трябва да имат регистрации.
Регистрираните състезатели могат да участват в състезанията както на Картинг писта ЛАУТА , така и на Картинг писта ВАРНА.Състезателите могат да се записват предварително на интернет страницата на СВЕТОВНИТЕ СОДИ СЕРИИ (www.sodiwseries.com). При невъзможност за записване пилотът е длъжен своевременно да се запише на съответната картинг писта,на която ще се проведе състезанието не по късно от 3 дни преди датата на самото състезание.

Зимен любителски шампионат – 2022/23

част от SWS серии

Шампионатът се провежда в две възрастови групи – до 14 години и над 14 години.

„Junior Cup” – до 14 години:

*Изравняване на теглото – до 50кг (максимум 20кг.)

Полуфинал – 8 минути. Стартова решетка по жребий изтеглен автоматично от
системата.

Финал (1-во SWS състезание) – 8 минути.Стартова решетка за финала по ред на
финиширане от Полуфинала.

Супер Финал (3-то SWS състезание) – 8 минути.Стартова решетка за Супер Финала е по ред на финиширане във Финала.

Картинги – Тегленето на картовете ще става автоматично от системата за Полуфинала,а за Финала и СуперФинала пилотите карат следващия по големина номер.

 • Полуфинал – права посока.
 • Финал – права посока, всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно
  преминаване през специално изградения бокс.
 • Супер Финал- права посока.
 • Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.
 • Ще бъдат давани наказания от 3, 5 или 10 секунди за докосване,избутване или цялостно изместване на конусите, прегради или гуми.
 • Участник,който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
 • Преминаването на бокса в последната обиколка (при показване на кариран флаг) се счита за невалидно.

„ Sprint Cup“ – над 14 години:

*Изравняване на теглото – до 84кг (максимум 20кг. на човек)

До 12 записанили се участници – 1 група

Полуфинал – 8 минути.Стартова решетка по жребий изтеглен автоматично от
системата.

Финал (1-во SWS състезание ) – 8 минути.Стартова решетка за Финала е по ред на
финиширане в Полуфинала.

Супер Финал (2-ро SWS състезание ) – 8 минути.Стартова решетка за Суперфинала е по ред на финиширане във Финала.

Картинги – Тегленето на картовете ще става автоматично от системата за Полуфинала,а за Финала и Супер Финала пилотите карат следващия по големина
номер.

 • Полуфинал – права посока.
 • Финал – права посока,всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно преминаване през специално изградения бокс
 • Супер Финал – права посока.
 • Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.
 • Ще бъдат давани наказания от 3,5 или 10 секунди за докосване,избутване или цялостно изместване на конусите или преградите.
 • Участник,който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
 • Преминаването на бокса в последната обиколка(при показване на кариран флаг) се счита за невалидно

От 13 до 22 записани учасници:

Участниците се разделят на две групи спрямо Генералното класиране до момента(четни и нечетни позиции)

Полуфинал – 8 минути.Стартова решетка по жребий изтеглен автоматично от
системата.

Финал (1-во SWS състезание) – 8 минути състезание

За Финал А се класират половината от участниците на първите позиции в двата Полуфинала.
Пример: При две групи от по 8 човека за Финал А се класират първите 4-ма финиширали от двата полуфинала.
За Финал Б се класират останалата половина от участниците.
Стартовата решетка ще се определи по ред на финиширане в Полуфиналите, като първи Полуфинал се бори за лявата, а втори за дясната страна на стартовата решетка.

Пример: Финиширалият първи във втори Полуфинал стартира втори във Финал А.

Схема на стартова решетка във финалите:

Финал А (От 1во до 8мо място за SWS)
1. 1ви в ПФ 1                   2. 1ви в ПФ 2
3. 2ри в ПФ 1                 4. 2ри в ПФ 2
5. 3ти в ПФ 1                 6. 3ти в ПФ 2
7. 4ти в ПФ 1                 8. 4ти в ПФ 2

Финал B (От 9то до 16то място за SWS)
1. 5ти в ПФ 1                 2. 5ти в ПФ 2
3. 6ти в ПФ 1                4. 6ти в ПФ 2
5. 7ми в ПФ 1               6. 7ми в ПФ 2
7. 8ми в ПФ 1              8. 8ми в ПФ 2

Първите шест пилота ще са с обърната решетка,т.е. първия ще заеме -6 място,втория-5 място,третия-4 място,четвъртия-3 място,петия -2 място,шестия – 1място.

Супер Финал (2-ро SWSсъстезание ) – 8 минути състезание.

Класиране за СуперФинали: Първите двама финиширали във Финал Б се класирет за
СуперФинал А, а последните двама от Финал А пилотират в СуперФинал Б. Стартова решетка за СуперФинала е по най-добра обиколка във Финала.

 • Полу-финал – права посока.
 • Финал – права посока,всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно
  преминаване през специално изградения бокс.
 • Супер Финал – права посока.
 • Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.
 • Ще бъдат давани наказания от 3,5 или 10 секунди за докосване,избутване или цялостно изместване на конусите или преградите.
 • Участник,който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
 • Преминаването на бокса в последната обиколка(при показване на кариран флаг) се счита за невалидно
 • Тегленето на картовете ще става софтуерно.

Точкуване

За ПолуФинала, Финал Б и Супер Финал Б
1-во място 10 точки
2-ро място 8 точки
3-то място 6 точки
4-то място 5 точки
5-то място 4 точки
6-то място 3 точки
7-мо място 2 точки
8-мо място 1 точки

За Финал А и Супер Финал А
1-во място 25 точки
2-ро място 18 точки
3-то място 15 точки
4-то място 12 точки
5-то място 10 точки
6-то място 8 точки
7-мо място 6 точки
8-мо място 5 точки
9-то място 4 точки
10-то място 3 точки
11-то място 2 точки
12-то място 1 точка

Победител в съответния кръг е пилотът събрал най-много точки за деня!При равен брой точки,победител е пилота с повече първи места(с по-предни места от Финал и Супер Финал).Ще има две награждавания за Супер Финал А и Супер Финал Б.

Класиране за SWS

Точкуването за състезанията се извършва по системата Световните Соди Серии.И
Финалната и Суперфиналната гонка се броят за отделни състезания по приетия
регламент. Забележка: Пилотите от Финал А и Супер Финал А се подреждат преди тези от
Финали.

Кръг Дата
1 30 октомври 2022г.
2 4 декември 2022г.
3 8 януари 2023г.
4 22 януари 2023г.
5 19 февруари 2023г.
6 5 март 2023г.
Финал 19 март 2023г.

 

Junior Cup

лв.60,00
 • (до 14 години)

Sprint Cup

лв.60,00
 • (над 14 години)

Регистрираните състезатели могат да участват в състезанията както на Картинг писта ЛАУТА , така и на Картинг писта ВАРНА.Състезателите могат да се записват предварително на интернет страницата на СВЕТОВНИТЕ СОДИ СЕРИИ (www.sodiwseries.com). При невъзможност за записване пилотът е длъжен своевременно да се запише на съответната картинг писта,на която ще се проведе състезанието не по късно от 3 дни преди датата на самото състезание.

Зимен любителски шампионат – 2021/22

част от SWS серии

Шампионатът се провежда в две възрастови групи – до 14 години и над 14 години.

„Junior Cup” – до 14 години:

*Изравняване на теглото – до 50кг (максимум 20кг.)

Полуфинал (1-во SWS състезание) – 8 обиколки.Стартова решетка обратна на реда на класиране до момента в Генералното класиране,нови състезатели стартират първи по реда на записване.

Финал (2-ро SWS състезание) – 8 обиколки.Стартова решетка за финала е по ред на финиширане във Финал.

СуперФинал (3-то SWS състезание) – 8 обиколки. Стартова решетка за Суперфинала е по ред на финиширане във Финал.

Картинги – Тегленето на картовете ще става софтуерно.

 • Полуфинал – права посока.
 • Финал – обратна посока,като пилотите ще трябва да преминават през специално изграден шикан.
 • СуперФинал- права посока,всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно преминаване през специално изградения бокс.
 • Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.
 • Ще бъдат давани наказания от 3,5 или 10 секунди за докосване,избутване или цялостно изместване на конусите, прегради или гуми.
 • Участник,който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
 • Преминаването на бокса в последната обиколка(при показване на кариран флаг) се счита за невалидно.

На пилота дал най-добро време в състезанието се дават 3 допълнителни точки.
Победител е пилота събрал най-много точки за деня!

„ Sprint Cup“ – над 14 години:

*Изравняване на теглото – до 84кг (максимум 20кг. на човек)

До 12 записанили се участници – 1 група

Финал ( 1-во SWS състезание ) – 10 минути състезание.Стартова решетка обратна на реда на класиране до момента в Генералното класиране,нови състезатели страртират първи по реда на записване. Състезанието е в обратна посока ,като пилотите ще преминават през специално изграден шикан.

Супер Финал (2-ро SWS състезание ) – 12 минути състезание.Стартовата решетка за СуперФинала е по ред на финиширане от Финала.Първите шест пилота ще са с обърната решетка,т.е. първия ще заеме -6 място,втория-5 място,третия-4 място,четвъртия-3 място,петия -2 място,шестия – 1място.

Състезанието е в права посока,като всеки пилот ще трябва да направи поне едно преминаване през специално изградения бокс.

 • Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.
 • Ще бъдат давани наказания от 3,5 или 10 секунди за докосване,избутване или цялостно изместване на конусите или преградите.
 • Участник,който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
 • Преминаването на бокса в последната обиколка(при показване на кариран флаг) се счита за невалидно
 • Тегленето на картовете ще става софтуерно.

От 13 до 22 записани учасници:

Участниците се разделят на две групи спрямо Генералното класиране до момента(четни и нечетни позиции)

Финал (1-во SWS състезание) – 10 минути състезание. Стартова решетка обратна на реда на класиране до момента в Генералното класиране,нови състезатели стартират първи по реда на записване.Състезанието е в обратна посока ,като пилотите ще преминават през специално изграден шикан.

Супер Финал (2-ро SWSсъстезание ) – 12 минути състезание.

За СуперФинал А се класират половината от участниците на първите позиции в двата Финала.
Пример: При две групи от по 8 човека за СуперФинал А се класират първите 4-ма финиширали от двата финала.
За СуперФинал Б се класират останалата половина от участниците.
Пример: Схема на стартова решетка във Суперфиналите:

СуперФинал А (От 1во до 8мо място за SWS)
1. 1ви в Ф 1                   2. 1ви в Ф 2
3. 2ри в Ф 1                 4. 2ри в Ф 2
5. 3ти в Ф 1                 6. 3ти в Ф 2
7. 4ти в Ф 1                 8. 4ти в Ф 2

СуперФинал B (От 9то до 16то място за SWS)
1. 5ти в Ф 1                 2. 5ти в Ф 2
3. 6ти в Ф 1                4. 6ти в Ф 2
5. 7ми в Ф 1               6. 7ми в Ф 2
7. 8ми в Ф 1              8. 8ми в Ф 2

Първите шест пилота ще са с обърната решетка,т.е. първия ще заеме -6 място,втория-5 място,третия-4 място,четвъртия-3 място,петия -2 място,шестия – 1място.

 • Супер Финала е в права посока,като всеки пилот ще трябва да направи поне едно преминаване през специално изградения бокс.
 • Всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването.
 • Ще бъдат давани наказания от 3,5 или 10 секунди за докосване,избутване или цялостно изместване на конусите или преградите.
 • Участник,който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
 • Преминаването на бокса в последната обиколка(при показване на кариран флаг) се счита за невалидно
 • Тегленето на картовете ще става софтуерно.

Точкуване

За Финал А,Финал Б и Супер Финал Б
1-во място 10 точки
2-ро място 8 точки
3-то място 6 точки
4-то място 5 точки
5-то място 4 точки
6-то място 3 точки
7-мо място 2 точки
8-мо място 1 точки

За Супер Финал А
1-во място 25 точки
2-ро място 18 точки
3-то място 15 точки
4-то място 12 точки
5-то място 10 точки
6-то място 8 точки
7-мо място 6 точки
8-мо място 5 точки
9-то място 4 точки
10-то място 3 точки
11-то място 2 точки
12-то място 1 точка

На пилотът дал най-добро време се дават 3 допълнителни точки.

Победител в съответния кръг е пилотът събрал най-много точки за деня!При равен брой точки,победител е пилота с повече първи места(с по-предни места от Финал и Супер Финал).Ще има две награждавания за Супер Финал А и Супер Финал Б.

Класиране за SWS

Точкуването за състезанията се извършва по системата Световните Соди Серии. И Финалната и Суперфиналната гонка се броят за отделни състезания по приетия регламент.Забележка:Пилотите от Финал А и Супер Финал А се подреждат преди тези от Финали Б.

Кръг Дата
1 13 ноември 2021г.
2 28 ноември 2021г.
3 19 декември 2021г.
4 9 януари 2022г.
5 6 февруари 2022г.
6 6 март 2022г.

 

Junior Cup

лв.50,00
 • (до 14 години)

Sprint Cup

лв.50,00
 • (над 14 години)

Регистрираните състезатели могат да участват в състезанията както на Картинг писта ЛАУТА , така и на Картинг писта ВАРНА.Състезателите могат да се записват предварително на интернет страницата на СВЕТОВНИТЕ СОДИ СЕРИИ (www.sodiwseries.com). При невъзможност за записване пилотът е длъжен своевременно да се запише на съответната картинг писта,на която ще се проведе състезанието не по късно от 3 дни преди датата на самото състезание.

Red Bull Kart Fight

Пловдив 2019

Шампионатът ще се проведе на 3 етапа: Етап 1 – Квалификации (София, Пловдив, Варна, Хасково), Етап 2 – Регионални финали (София, Пловдив, Варна, Хасково), Етап 3 – Grand Final (Варна)

КВАЛИФИКАЦИИ
ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ: 2 седмици – по предварително уточнен график за всяка от четирите писти
СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ: В квалификациите могат да участват всички клиенти на съответната картинг писта, които имат регистрация в RaceFacer.com и се присъединят към Лига „Red Bull Kart Fight 2019”.
Всеки клиент има право на неограничен брои обиколки в рамките на периода на квалификацията на съответният тип картинг участващ в RED BULL KART. За София Картинг Ринг – Sodi SR5. За Картинг писта Варна – Sodi RX7 и SR5 за квалификациите и Sodi SR5 за регионален финали и GrandFinal. За Картинг писта Лаута – Sodi RX7 GT5. За Картинг писта Хасково – Sodi RX8
За участие в индивидуалните квалификации няма допълнителни такси за участие освен пазарната стойност на предлаганите от пистата картинг сесии. Всеки участник има възможност за неограничен брой обиколки на пистата в рамките на двете седмици индивидуални квалификации. Участниците заплащат направените обиколките по ценоразписите на четирите писти. В рамките на индивидуалните квалификации всеки участник в шампионата използва 20% ОТСТЪПКА за пилотиране на съответния тип картинг, времената, от който са валидни за класиране.
Заб: Отстъпката от 20% НЕ СЕ комбинира с персонални отстъпки и други промоции

КЛАСИРАНЕ: Крайното класиране в индивидуалните квалификации се определя по наи-бързата направена обиколка в периода на квалификациите. Наи -добрите времена на участниците могат да се следят в RedBull KartFigth лигата в RaceFacer.com.
С оглед на равнопоставеността на участниците се въвежда коефициент “К”, с които ще се добавя допълнително време към обиколка на по-леките участници.
Всички пилоти, които ще участват в шампионата, трябва да въведат актуалните си килограми в профила си в RaceFacer.com, като контролът на килограмите ще се извършва на място на всяка една картинг писта преди провеждане на сесиите.
Базисното тегло е 80 кг. Всички по-леки участници добавят 0,4 секунди към постигнатото време за всеки 10 килограма под базисното тегло.
По време на квалификациите е абсолютно забранена помощ от други пилоти на пистата изразява ще се в побутване с по-мощен картинг. Ако бъде установено подобно нарушение то провинилият се пилот ще бъде дисквалифициран от състезанието.
За Регионалните финали на на шампионата ПРОДЪЛЖАВАТ ПЪРВИТЕ 20 ПИЛОТА класирани по най-бърза обиколка постигната в периода на индивидуалните квалификации.
Заб: Всеки пилот може да участва в квалификациите на всяка една картинг писта
Заб: Организаторите си запазват право за промяна в регламента за Квалификациите, за което участниците ще бъдат уведомени своевременно.

2. РЕГИОНАЛНИ ФИНАЛИ – участват 20-те наи -бързи пилота от всяка писта
МЯСТО И ДАТИ НА ПРОВЕЖДАНЕ:
София Картинг Ринг – 12 септември, 20:00 часа. Картинг писта Хасково – 14 септември, 09:30 часа. Картинг писта Лаута, Пловдив – 15 септември, 09:30 часа. Картинг писта Варна – 26 септември, 18:30 часа. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 часа

СИСТЕМА НА ПРОВЕЖДАНЕ:
Всеки един Регионален финал се провежда в 4 етапа (Два полуфинала, два финала и два супер финала.)
При участие в Регионалните финали на по-леките участници се добавят допълнителни килограми, като изравняването на теглото е до 80 кг.

Регламент:
Полуфинал А – в него участват класиралите се на 1-во, 3-то, 5-то, 7-мо, 9-то, 11-то, 13-то, 15-то, 17-то и 19-то място по времената дадени в квалификацията. Полуфиналът е 5 обиколки състезание и 1 обиколка за прибиране.
Стартовата решетка е на база класирането от квалификацията
Полуфинал Б – в него участват класиралите се на 2-ро, 4-то, 6-то, 8-мо, 10-то, 12-то, 14-то, 16-то, 18-то, 20-то място по времената дадени в квалификацията. Полуфиналът е 5 обиколки състезание и 1 обиколка за прибиране. Стартовата решетка е на база класирането от квалификацията.
(Номерата на картовете, с които участват състезателите, се определят чрез жребий, автоматично направен от Race&Events Module на RaceFacer софтуер)
Финал А – В него участват заелите 1-во – 5-то място в двата полуфинала. Състезанието е 10 минути. Едно задължително преминаване през бокса
Финал Б – В него участват заелите 6-то – 10-то място в двата полуфинала. Състезанието е 10 минути. Едно задължително преминаване през бокса
Стартовата решетка във Финал А и Финал Б е на база финиширането в двата полуфинала, като Първи Полуфинал се бори за лявата, а Втори Полуфинал се бори за дясната страна на стартовата решетка.
Суперфинал А – Класират се пилотите от 1-7 място от Финал А и 1-3 място от Финал Б. 10-минутно състезание + 1 обиколка за прибиране. Състезанието е в ОБРАТНА посока на пистата.
Суперфинал Б – Класират се заелите 8-10 място от Финал А и 4-10 място от Финал Б. 10-минутно състезание + 1 обиколка за прибиране. Състезанието е в ОБРАТНА посока на пистата. Забележка: Всяка писта ще определи график за тренировки в обратна посока.
Заб: Стартовата решетка в двата Суперфинала се определя на база постигната най-бърза обиколка във финалите

Точкуване
ЗА ПОЛУФИНАЛИ, ФИНАЛ Б, СУПЕРФИНАЛ Б
1 – 10т, 2 – 8т, 3 – 6т, 4 – 5т, 5 – 4т, 6 – 3т, 7 – 2т, 8 – 1т, 9 – 0т, 10 – 0т.
ФИНАЛ А и СУПЕРФИНАЛ А
1 – 25т, 2 – 18т, 3 – 15т, 4 – 12т, 5 – 10т, 6 – 8т, 7 – 6т, 8 – 5т, 9 – 4т, 10 – 3т.
Пилотът направил най-бърза обиколка в цялото състезание получава 3 точки бонус.

КЛАСИРАНЕ: Крайното класиране в Регионалните финали се формира на база сбор от точките за деня. При равенство в точките победител е пилотът с повече първи места (с по-предни места от полуфинал и финал), при абсолютно равенство се сравняват наи -бързите обиколки в етап от Регионалния финал. За GRAND FINAL се класират първите трима участници от всеки един Регионален финал – общо 12 пилота.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: Не се заплаща от участниците
Заб: Всеки един участник може да се състезава във всеки един Регионален финал, за който се класира. Ако участник придобие правото на участие да пилотира в GRAND FINAL от един Регионален финал той не може да участва в следващите по график Регионален финал.

3. GRAND FINAL – участват 12 пилота (по 3-ма класирали се от всеки Регионален финал)
МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ: Картинг писта Варна
ДАТА: 28 септември 2019, 17:00 часа
КВАЛИФИКАЦИЯ – 5 минути (жребий за картовете и изравняване на килограмите на пилотите), (класирането е на база най-бърза обиколка в рамките на 5-те минути)
1-ВИ МАНШ – Състезание в ПРАВА посока на пистата, 10 минути, 1 задължително спиране в бокса. Стартова решетка на база времената от квалификацията, Старт тип „Льо ман“ “ (при сигнал за старт до картинга се отива с тичане, сядане и потегляне, картовете са наредени по дължината на правата). Номерата на картингите са на база жребия преди квалификацията.
Задължителното спиране в бокса не може да бъде в последната обиколка на състезанието.
2-РИ МАНШ – Състезание в ОБРАТНА посока на пистата, 10 минути. Номерата на картингите са на база касирането от 1-ви манш (Първият взема картинга на последния, втория на предпоследния и т.н.). Летящ старт. Стартовата решетка е на база финиширането в първи манш.
3-ТИ МАНШ – Състезание в ПРАВА посока с допълнителен шикан, 10 минути – 1 задължително спиране в бокса. Номерата на картингите са на база касирането от 2-ри манш (Първият взема картинга на последния, втория на предпоследния и т.н.). Старт от Стартова решетка. Стартовата решетка е на база финиширането във втори манш.
Задължителното спиране в бокса не може да бъде в последната обиколка на състезанието.
Заб: Преди началото на състезанието пилотите преминават през кантар и се определят тежести, с които да се изравнят килограмите, като изравняването е на база 80 кг.

ТОЧКУВАНЕ: За класирането във всеки един от трите манша се дават определен брой точки според следната таблица:
1 – 15т, 2 – 12т, 3 – 10т, 4 – 9т, 5 – 8т, 6 – 7т, 7 – 6т, 8 – 5т, 9 – 4т, 10 – 3т, 11 – 2т, 12 – 1т.

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ: Крайното класиране в състезанието се определя на база спечелените точки от трите манша на ФИНАЛА. При равенство в точките следващият показател е най-предното класиране на даден пилот в маншовете (Например, ако пилот има 1-во, 5-то и 8-мо място и общо 40 точки, а друг пилот има 2-ро, 4-то и 8-мо място също има 40 точки, то победител е пилотът, който има едно 1-во място). При абсолютно равенство се сравняват най-бързите обиколки в цялото състезание.
Заб: За Финалът ще бъде обявен главен съдия, който ще следи за правилата на пилотиране по време на състезанията. В компетенцията на главният съдия е налагането на наказания. Главният съдия ще запознае участниците с правилата и възможните наказания непосредствено преди старта на състезанието.
Заб: Организаторите си запазват право за промяна в регламента за Финалът на база атмосферни условия или други причини, които променят фактическата обстановка. За всяка една промяна в регламента участниците във Финала ще бъдат уведомени своевременно.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: Не се заплаща от участниците

Място Дата
Пловдив – Квалификации от 28 август до 11 септември 2019
Пловдив – Регионален финал 15 септември 2019

* Квалификациите се провеждат в различен график за всяка писта от участващите в състезанието. Посочените дати важат само за Картинг Писта Лаута. За повече информаци посетете лигата в RaceFacer.com

Квалификации

20%
 • Отстъпка от цената за обиколка

Регионален и Гранд финал

Без такса
 • За класиралите се участници

РЕГИСТРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ:
В шампионата могат да участват всички любители на картинга навършили 18 години към датата на пилотиране.
Заявката за участие става чрез РЕГИСТРАЦИЯ в уеб плаформата RaceFacer.com и присъединяване към Лига “Red Bull Kart Fight”
(Ако участникът вече има регистрация може да се присъедините към лигата от нея, ако нямате трябва да направите нова).
Препоръчително условие при регистрация е коректно попълване на имейл и мобилен телефон, през които ще се осъществи връзка при класиране за следващ етап.
– До участие не се допускат пилоти с професионални лицензи издадени от местни или чужденстранни картинг федерации
– Участници в нетрезво състояние или под видимо въздействие на упойващи вещества няма да бъдат допускани за участие
– Участник може да бъде дисквалифициран от шампионата при неспазване правилата на ред и безопасност на картинг пистите

Летен любителски шампионат 2019

част от SWS серии

Шампионатът се провежда в две възрастови групи – до 14 години (Junior Cup) и над 14 години (Sprint Cup). ЗА ПЪРВИ ПЪТ в шампионата над 14 години ще има класиране в два класа – „Master“ и „Pro“, които се формират на база постигнатите резултати от всеки пилот.

„Junior Cup“ – до 15 години:

Полуфинал – 5 обиколки (1 об. за прибиране). Стартова решетка по най-добри времена от лигата на RaceFacer за съответния кръг умножено по коефициент „К“ (коефициентът се изчислява на база 45 килограма, като за всеки 10 кг под 45 кг се добавя по 0,5 секунди към постигнатото време)
(Заб: За Първия кръг на шампионата ще бъде проведена допълнителна квалификация преди полуфиналите)
Финал (1-во SWS състезание) – 8 обиколки (1 об. за прибиране). Стартова решетка по ред на финиширане в полуфинала.
Супер Финал (2-ро SWS състезание) – 8 обиколки (1 об. за прибиране). Стартовата решетка за супер финала е по най-добри времена във Финал.
– Изравняване на теглото – 45 кг (максимум 20 кг)

„Sprint Cup“ над 14 години:

– Изравняване на теглото – 80 кг (максимум 20 кг на човек)
– Победителите от всеки кръг ще стартират следващото състезание с допълнителни тежести както следва:
1-во място +10 кг
2-ро място +8 кг
3-то място +6 кг

До 12 записали се участници:

Квалификация по най-добри времена от лигата на RaceFacer.com за съответния кръг умножено по коефициент „К“ (коефициентът се изчислява на база 80 килограма, като за всеки 10 кг под 80 кг се добавя по 0,4 секунди към постигнатото време в лигата)
(Заб: За Първия кръг на шампионата ще бъде проведена допълнителна квалификация преди полуфиналите)
Полуфинал – 5 обиколки (1 об. за прибиране). Стартова решетка по най-добри времена от лигата на RaceFacer за съответния кръг умножено по коефициент „К“
Финал (1-во SWS състезание) – 8 обиколки (1 об. за прибиране). Стартова решетка по ред на финиширане в полуфинала.
Супер финал (2-ро SWS състезание) – 8 обиколки (1 об. за прибиране). Стартовата решетка за супер финала е по най-добри времена във Финал.
В супер финала всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно преминаване през специално изградения бокс (пит стоп)
всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването
ще бъдат давани наказания от 3,5, или 10 секунди за докосване, избутване или цялостно изместване на конусите в пит стопа или на изхода от бокса към пистата
участник, който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
преминаването на бокса в последната обиколка (при показване на кариран флаг) се счита за невалидно
Картинги: Всеки пилот тегли жребий за номер на карт в полуфинала, след което пилотите ще разменят картовете си за следващите етапи от състезанието по схемата – пилотът постигнал най-добро време, взима картинга на пилота с най-слабо време.

От 13 до 24 записани участници:

Квалификацията за стартовата решетка в полуфиналите ще бъде по най-добрите времена (коригирани с коефициент “к” за килограми) в лигата в RaceFacer. При повече от 12 записани участници се разделят на две равни групи.
(Заб: За Първия кръг на шампионата ще бъде проведена допълнителна квалификация преди полуфиналите)
Полуфинал – 5 обиколки (1 об. за прибиране)
За Първи полуфинал се класират пилотите на нечетните позиции в лигата във RaceFacer по най-добри времена между кръговете.
За Втори полуфинал се класират пилотите на четни позиции в лигата в RaceFacer по най-добри времена между кръговете
Финали (1во SWS състезание) – 8 обиколки (1 об. за прибиране)
За Финал А се класират половината от всички участники, които са финиширали на първите позиции в двата полуфинала
Пример: При две групи от по 8 човека за Финал А се класират първите четирима от двата полуфинала
За Финал Б се класират останалата половина от участниците
Схема на стартова решетка във финалите:

Финал А
1. 1ви в ПФ 1 2. 1ви в ПФ 2
3. 2ри в ПФ 1 4. 2ри в ПФ 2
5. 3ти в ПФ 1 6. 3ти в ПФ 2
7. 4ти в ПФ 1 8. 4ти в ПФ 2

Финал Б
1. 5ти в ПФ 1 2. 5ти в ПФ 2
3. 6ти в ПФ 1 4. 6ти в ПФ 2
5. 7ми в ПФ 1 6. 7ми в ПФ 2
7. 8ми в ПФ 1 8. 8ми в ПФ 2

Супер Финали (2ро SWS състезание) – 8 обиколки (1 об. за прибиране)

За Супер Финал А се класират първите двама пилоти от Финал Б и участниците от Финал А без
последните две позиции.
За Супер Финал Б – пилотите на последните две позиции от Финал А и останалите учстници от
Финал Б.

Пример: при две групи от по 8 участника – първите 6 от 8 от Финал А и първите 2 от 6
финиширали от Финал Б карат във Супер Финал А.

За Супер Финал Б се класират финиширалите на останалите позиции във финалите.

– В супер финалите всеки от пилотите ще трябва да направи поне едно преминаване през специално изградения бокс (пит стоп) всеки участник сам избира обиколката, в която да направи преминаването
– ще бъдат давани наказания от 3,5, или 10 секунди за докосване, избутване или цялостно изместване на конусите в пит стопа или на изхода от бокса към пистата
– участник, който не е направил преминаване през бокса ще бъде наказан с 40 секунди
– преминаването на бокса в последната обиколка (при показване на кариран флаг) се счита за невалидно

Картинги: Пилотите теглят жребий за номер на картинг преди всеки етап от състезанието. Един пилот не може да кара един и същ картинг.

КЛАСИРАНЕ

Junior Cup (до 15 години) – Класирането в шампионата се базира на сбора от точките натрупани от участията във финалите и суперфиналите на всеки кръг.
Sprint Cup (над 14 години) – Класирането в шампионата се разделя в два класа „Master” и “Pro”. Участниците във всеки кръг получават всички полагащи се точки на база класиранията във финалите и суперфиналите.

Във всеки кръг се провеждат две отделни награждавания :
Клас „Master” – пилотите от Суперфинал А
Клас „Pro” – пилотите от Суперфинал Б

Генерално класиране
Участието на даден пилот в генералното класиране в клас „Master” или “Pro” се базира на общ брой участия в Суперфинал А и Суперфинал Б в различните кръгове през годината.
Вариант 1 – Пилотът има повече брой участия в Суперфинал А, от участия в Суперфинал Б. При тази ситуация пилотът попада в класиране в клас „Master”.
Вариант 2 – Пилотът има повече участия в Суперфинал Б, от участия в Суперфинал А. При тази ситуация пилотът попада в класиране в клас „Pro”
Вариант 3 – Пилотът има равен брой участия в Суперфинал А и Суперфинал Б. При тази ситуация се гледат по-предните места. Ако пилотът има повече по-предни места в Суперфинал А от тези в Суперфинал Б то участва в класиране в клас „Master”. В обратната ситуация попада в класирането в клас „Pro”.
Заб: В течение на сезона пилотите могат да сменят класа, в чието класиране участват в зависимост от броя на участията си в Суперфинал А или Суперфинал Б. Всички пилоти запазват точките получени по време на кръговете.

Класиране за Голям Финал
Първите 10 пилота от всяко от класиранията в класове Junior, Master и Pro ще получат правото да участват в Големия Финал на Летния Любителски Шампионат на Картинг писта Лаута в края на сезона!

Класиране за SWS
Точкуването за състезанията се извършва по системата на СВЕТОВНИТЕ СОДИ СЕРИИ. И Финалната и Суперфиналната гонка се броят за отделни състезания по приетия регламент.
Забележка: Пилотите от Финал А и Супер Финал А се подреждат преди тези от Финали Б.

За генералното класиране за SWS се броят 10-те най-добри резултати на пилота. В това число няма значение на коя писта и в кои състезания са постигнати резултатите, след като състезанието е регистрирано в СВЕТОВНИТЕ СОДИ СЕРИИ по надлежния ред.

Кръг Дата
1 31 март 2019, 9:30 часа
2 21 април, 09:30 часа
3 12 май, 09:30 часа
4 2 юни, 09:30 часа
5 30 юни, 09:30 часа
6 4 август, 09:30 часа
7 1 септември, 09:30 часа
8 13 октомври, 09:30 часа
9 27 октомври, 09:30 часа

Junior Cup

лв.35,00
 • (до 14 години)

Sprint Cup

лв.39,00
 • (над 14 години)

Участието в Летния Любителски Шампионат носи 10% ОТСТЪПКА от цената на клиентско състезание и допълнителна 10% ОТСТЪПКА за пакети от 5, 10 и 15 минути картинг.
(Заб: допълнителната отстъпка и персоналната отстъпка за натрупани километри не може да надвишава 30%. Отстъпките важат до следващ кръг на шампионата и се подновяват при последвало участие).
Състезателите са длъжни да имат регистрация в RaceFacer.com и да се присъединят към лигата на шампионата.
Състезателите могат да се записват предварително на интернет страницата на СВЕТОВНИТЕ СОДИ СЕРИИ (www.sodiwseries.com).
За участие в шампионата е необходимо да бъде постигнато време за обиколка: Junior Cup – под 0:58 мин. Sprint Cup – под 0:55 мин.
Телефон за допълнителна информация: 0899 907 991

Национален RaceFacer Ендурънс

Шампионат 2019

Шампионатът се провежда в София Картинг Ринг (София), Картинг писта Лаута (Пловдив) и Картинг писта Варна (Варна)

ИЗРАВНЯВАНЕ НА ТЕГЛОТО

София Картинг Ринг
Изравняването на теглото е до 83 кг с цялата екипировка. Всеки участник в състезанието отговаря за допълнителните тежести, които ще получи след претеглянето. Той е длъжен да поставя допълнителните тежести в бокса на картинга преди да започне да пилотира.
Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна
Изравняването на теглото е до 80 кг с цялата екипировка, като максимално добавените тежести ще са 15 кг.
Ако сборът от реалните килограми и добавените тежести на участник е по-малък от 80 кг то тогава се добавя по 0,05 секунди на килограм за всяка обиколка, която пилотът с по-малкото тегло е направил по време на състезанието.

КВАЛИФИКАЦИИ

София Картинг Ринг
Квалификацията за състезанието е Мини Спринт
3 обиколки квалификация и 10 минути пилотиране.
Подреждането на стартовата решетка на състезанието се базира на класирането по позиция от квалификацията
Отборът избира представителя, който ще кара в квалификацията.
Участникът, който пилотира в квалификацията няма право да стартира състезанието.
Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна
Квалификацията за състезанието е Мини Спринт
3 обиколки квалификация и 5 минути пилотиране.
Подреждането на стартовата решетка на състезанието се базира на класирането по позиция от квалификацията
Отборът избира представителя, който ще кара в квалификацията.
Участникът, който пилотира в квалификацията няма право да стартира състезанието

СЪСТЕЗАНИЕ

София Картинг Ринг
180 минути състезание без прекъсване в права или обратна посока на пистата (в зависимост от решението на организатора)
Старт – тип Льо Ман
Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна
120 минути състезание без прекъсване в права или обратна посока на пистата (в зависимост от решението на организатора)
Старт – тип Льо Ман

СМЕНИ НА КАРТИНГ И ПИЛОТ

София Картинг Ринг
Трябва да бъдат извършени минимум 7 смени по време на състезанието.
При всяка смяна на картинг задължително се сменя и пилот.
Минималното време за обиколка при спиране в бокса е 90 секунди.
Налага се наказание от 10 секунди за всяка секунда по-малко от норматива.
Максималното каране на един стинт е 60 минути.
Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна
Трябва да бъдат извършени минимум 5 смени по време на състезанието.
При всяка смяна на картинг задължително се сменя и пилот.
Минималното време за престой в бокса е 1 минути (вход бокс – старт/финална линия)
Налага се наказание от 10 секунди за всяка секунда по-малко от норматива + разликата в норматива (Пр. ако отбор излезе от бокса на 58 секунда то ще му бъде наложено наказание от 20 секунди + 2 секунди разлика в норматива или общо 22 секунди)
Максимално каране на един стинт е 45 минути.

ПРИНУДИТЕЛНА СМЯНА НА КАРТИНГ

София Картинг Ринг
Ако има повреда на картинг и се наложи принудителна смяна по време на състезанието, то загубеното време от обиколката се изважда от следващото време за престой в бокса
Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна
Ако има повреда на картинг и се наложи принудителна смяна по време на състезанието, то загубеното време от обиколката се изважда от следващото време за престой в бокса
(Пр. Ако пилот прави обиколка за 54 секунди, а обиколката при смяната на картинга е 1:13 секунди то разликата е 19 секунди, като при следващия бокс минималното време за престой ще бъде 41 секунди)
Максималната корекция при такива настъпили събития е до 30 секунди
Ако смяна на картинг се случи в момент, в който отбора няма повече влизания в бокса секундите се изваждат от общото време след финала на състезанието.

ФЛАГОВЕ И НАКАЗАНИЯ

София Картинг Ринг
В състезанието ще бъдат използвани стандартни за пистата/организаторите флагове, които ще бъдат припомнени на
брифинга преди състезанието.
– 15 секунди – фалстарт
– 10 секунди за изпреварване с удар
– 20 секунди за изпреварване с удар задминаване ако след удар, пострадалият пилот загуби повече от 1 позиция.
-15 секунди – настъпване на жълтата линия при излизане от бокса
– 5 секунди – при удар на картинг при спиране в бокса за смяна
– 5 секунди – при излизане от бокса помагащите пилоти, нямат право да избутват излизащия картинг
Картинг писта Лаута и Картинг писта Варна
В състезанието ще бъдат използвани стандартни за пистата/организаторите флагове, които ще бъдат припомнени на брифинга преди състезанието.
Наказанията ще бъдат обявени на брифинга преди състезанието
– 15 секунди наказание при фалстарт
– 5-15 секунди наказание при неспортсменско пилотиране (при преценка на съдиите
– 15 секунди наказание (или по-голямо по преценка на съдиите) при удар и отнемане на позиция (без позицията да бъде върната)
– 5 секунди наказание при удар и отнемане на позиция (ако позицията да бъде върната)
– 30 секунди наказание или декласиране, ако след удар, пострадалият пилот загуби повече от 1 позиция.
– при следващи удари отборът може да бъде дисквалифициран по преценка на съдиите

* Наказания за нарушения в бокса:
5 секунди – При удар на картинг при спиране в бокса за смяна
5 секунди – При излизане от бокса помагащите пилоти, нямат право да избутват излизащия картинг
10 секунди – Ако повече от 1 пилот има право да помага при смяна в бокса

Класирането се извършва на база спечелени точки на отбор от всеки кръг. За класирането се вземат спечелените точките от максимум 8 състезания на отбор (това са 8-те състезания, в които отборът е спечелил най-много точки)
Пример: Ако отбор е участвал в 10 старта то за крайното класиране ще се смятат точките спечелени от 8-те старта с най-предно класиране на отбора
Ако два или повече отбора завършат шампионата с равен брой точки за определяне на по-предно класиране се вземат следните допълнителни критерии:
1. Брой участия в състезания
2. Повече по-предни класирания (сравняват се колко първи, втори, трети и т.н. места има спечелени от отбора по време на шампионата)

Точкуване
За всеки кръг от шампионата точки получават отборите, които се класират от 1-во до 8-мо място както следва

Класиране Точки
1 Място 10 точки
2 Място 8 точки
3 Място 6 точки
4 Място 5 точки
5 Място 4 точки
6 Място 3 точки
7 Място 2 точки
8 Място 1 точка
Кръг Писта домакин Дата
1 София Картинг Ринг 24.03.2019
2 Лаута Картинг 07.04.2019
3 София Картинг Ринг 21.04.2019
4 Варна Картинг 05.05.2019
5 Лаута Картинг 26.05.2019
6 Варна Картинг 16.06.2019
7 Лаута Картинг 14.07.2019
8 Варна Картинг 25.08.2019
9 Лаута Картинг 08.09.2019
10 София Картинг Ринг 06.10.2019
11 Лаута Картинг 20.13.2019
12 София Картинг Ринг 17.11.2019

София Ринг

лв.260,00
 • на отбор за кръг

Лаута Картинг

лв.180,00
 • на отбор за кръг

Варна Картинг

лв.180,00
 • на отбор за кръг

Заявки за участие в кръг се подават по имейл до съответната картинг писта домакин на кръга.
Заявки за участие започват да се приемат 10 дни преди съответния кръг и спират да се приемат 3 дни преди кръга.
Ако подадените заявки са повече от максималният възможен брой на участващи отбори на съответната картинг писта то се взема предвид времето на постъпване на заявката, като предимство имат отборите подали първи заявките си и заплатили такса за участие.

Имейл адреси за подаване на заявки за участие:
София Картинг Ринг – office@sofiakarting.com, тел.: 0899 907 981
Картинг писта Лаута – deltakart@gmail.com, тел.: 0899 907 991
Картинг писта Варна – varnakarting@abv.bg, тел.: 0899 901 981

Всеки отбор ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се регистрира:
1. В платформата RACEFACER.COM
2. Ако иска да участва в класирането на Соди Сериите трябва да се регистрира и на адрес www.sodiseries.com

Контакти

Можете да се свържете с нас
за въпроси, резервации и запитвания.

България, Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ 44
Телефон: +359 893 664380 – Управител
Телефон: +359 899 907991 – Писта
E-mail: deltakart@gmail.com
GPS: 42.13650000, 24.76930000

Работно време: 10:00 – 22:00
Без почивен ден